Protecția datelor

Conținutul acestui website

Facem tot posibilul pentru a ne asigura că informațiile publicate pe site-ul nostru sunt actualizate, complete și corecte. Cu toate acestea, erorile și greșelile nu pot fi excluse complet. SC Creative Maker Srl, persoana juridică sub care operează Aya Studio, nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio inexactitate, eroare sau omisiune publicată pe site-ul său.

Copyright

Website-ul, logo-ul, textele, fotografiile, numele și, în general, comunicările noastre sunt protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile sunt deținute de autorii respectivi. Vă mulțumim că ați folosit titlul corect (așa cum este menționat pe site-ul nostru) și Aya Studio/SC Creative Maker Srl atunci când vă referiți la unul dintre proiectele noastre.

Politica de confidențialitate

Aya Studio/SC Creative Maker Srl ia în serios drepturile dumneavoastră cu privire la datele personale. În această declarație explicăm cum colectăm, procesăm și utilizăm datele cu caracter personal. Constituie astfel politica generală de confidențialitate a Aya Studio/SC Creative Maker Srl.

Responsabil pentru prelucrarea datelor este SC Creative Maker Srl, Str. Gorunului 9, Chitila Ilfov, 077045 Bucuresti, Romania.

Pentru întrebări referitoare la această declarație și politica noastră, ne puteți contacta în orice moment prin e-mail, la adresa office@ayastudio.eu. În cazul întrebărilor pentru date specifice, este probabil să vă cerem să vă identificați, în așa fel încât să ne asigurăm că oferim informațiile solicitate persoanei îndreptățite.

Când și în ce scop colectăm și procesăm date?

Aya Studio/SC Creative Maker Srl colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când dumneavoastră, în calitate de client, ne abordați în contextul serviciilor noastre. Aceste activități vor fi denumite „administrarea clienților” și se referă la îndeplinirea acordurilor pe care le încheiem cu dumneavoastră.

Dacă sunteți furnizor, prelucrăm datele dumneavoastră sau datele persoanelor de contact în contextul livrărilor de bunuri sau servicii în scopul generic de „administrare a furnizorilor”.

În plus, prelucrăm datele dumneavoastră, în calitate de client sau furnizor, pentru întocmirea facturilor și a altor documente legate de contabilitate. Acesta alcătuiește scopul „contabilitate”.

În unele cazuri, putem prelucra datele dumneavoastră și ca potential partener, adică o persoană care nu are niciun contract cu noi, cu scopul de a vă prezenta munca noastră prin intermediul unui buletin informativ.

În cele din urmă, putem prelucra datele dumneavoastră în interes legitim, pentru executarea activităților noastre, de exemplu pentru a vă consulta, cere feed-back sau pentru a vă prezenta serviciile noastre Aceste activități le descriem drept „comunicare” sau „relații publice”.

Ce tip de date colectăm și procesăm?

Se referă la datele pe care le comunicați cu noi și datele de care avem nevoie pentru execuția proiectului pentru care ne contactați, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și datele profesionale, cum ar fi numele companiei și numărul de TVA, date privind componența familiei, codul numeric personal pentru depunerea unei autorizații de construire și toate celelalte date necesare în acest caz. De cele mai multe ori ne transmiteți aceste date direct, dar este posibil, de asemenea, să primim aceste date de la alte entități cu care colaborați.
Datele se pot referi și la interesele sau planurile dumneavoastră pentru un proiect viitor.

Aya Studio/SC Creative Maker Srl prelucrează datele financiare în contextul contabilității noastre.
Datele despre funcția și activitățile dumneavoastră sunt prelucrate în contextul comunicării sau al relațiilor publice.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Aya Studio/Creative Maker Srl colectează datele dumneavoastră atunci când completați formulare pe hârtie sau electronice. Uneori apar într-o conversație, pe cartea de vizită, prin contact telefonic sau corespondență prin e-mail.

În mod normal, obținem aceste date direct de la dumneavoastră. Uneori se întâmplă să le obținem indirect. Acesta este cazul datelor despre partenerii furnizorilor noștri pe care le obținem de la furnizorii înșiși.

Care este fundamentul procesării datelor de către Aya Studio/SC Creative Maker Srl?

Inițial colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră în baza relației contractuale pe care o avem cu dumneavoastră, ca urmare a încredințării unui proiect și a contractului pe care îl încheiem cu dumneavoastră. Acesta este, de asemenea, fundamentul pentru prelucrarea datelor furnizorilor și pentru prelucrarea în contextul „contabilității”.

În cazul în care prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea relației contractuale, cum este cazul marketingului direct (buletinul informativ), al comunicării și al relațiilor publice, aceasta se bazează pe interesele noastre legitime ca afacere, în special libertatea de a desfășura afaceri și de informare. Astfel, asigurăm în orice moment echilibrul între interesele dumneavoastră și interesele noastre, printre altele, oferindu-vă dreptul de opoziție.

Sunt aceste date comunicate terților?

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în principal intern în contextul administrării clienților și furnizorilor sau al contabilității și comunicării/relațiilor publice de către respectivul responsabil pentru aceste activități.
Pentru anumite servicii punctuale, acestea pot fi transmise procesatorilor cărora ne adresam, dar întotdeauna sub controlul nostru.

Cu excepția cazului în care sunt supuse opoziției din partea dumneavoastră, acestea pot fi partajate și cu alte companii (adică parteneri de proiect, structuriști, ingineri tehnici etc.) cu care Aya Studio/SC Creative Maker Srl colaborează.

Uneori suntem obligați să împărtășim date despre dumneavoastră. Acesta este cazul când avem obligația legală sau când instituții guvernamentale îndeptățite ni le solicită. În acest caz, vom controla dacă sunt îndeplinite cerințele pentru solicitarea datelor dumneavoastră de către acestea.

În principiu, datele dumneavoastră nu sunt transmise către țări terțe sau organizații internaționale.
Acest lucru se poate întâmpla totuși în contextul contractelor pentru serviciile cloud pe care le încheiem. În acest caz, datele dumneavoastră vor fi eventual stocate pe serverele țărilor la care, în principiu, doar noi avem acces. În acest caz, ne asigurăm că furnizorul servicii cloud este stabilit într-o țară terță cu un nivel de protecție adecvat sau că există un acord cu furnizorul care garantează protecția drepturilor dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

Puteți în orice moment să verificați datele despre dumneavoastră pe care le procesăm și, dacă este necesar, să le rectificați sau să le eliminați. Pentru aceasta, ne puteți trimite un mesaj la office@ayastudio.eu, cu dovada identității. Vă cerem acest lucru pentru a evita ca datele dumneavoastră să fie transmise unei persoane care nu are niciun drept asupra lor.

Modificări

Aya Studio/SC Creative Maker Srl își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestei politici. Modificările și actualizările vor fi comunicate pe website. Întreaga politică va rămâne publicată pe website.